مرکز آموزشی و پژوهشی رایانگان


برگزار کننده دوره های آموزشی به صورت حضوری و مجازی

amozeshsazmani170.png

آموزش های سازمانی

برگزاری دوره های آموزشی سازمانی مطابق نیازهای تعریف شده در دستگاه های دولتی
amozeshazad170.png

آموزش های آزاد

برگزاری دوره های عمومی و تخصصی بصورت عمومی با توجه به نیاز فراگیران
asarbakhshi170.png

اثربخشی آموزشی

سنجش و ارزیابی های مختلف در راستای بررسی اثربخش بودن دوره ها
govahiname170.png

گواهی نامه ها

صدور گواهی نامه های معتبر پس از شرکت در دوره های مختلف

آمار رایانگان در سال 1399

19532

فراگیر آموزش دیده

266

عنوان دوره

679

سازمان مشتری

20

سال سابقه


دوره های آموزشی

پشتیبانی آموزش مجازی


جهت دریافت پشتیبانی یکی از راه های زیر را انتخاب کرده و با همکاران ما در ارتباط باشید.