قابل توجه سازمان ها


جهت استفاده از محتوای انلاین دسترسی به پورت های ذیل الزامی می باشد :

  • TCP 1935
  • TCP 80
  • TCP 443
  • TCP 8080

در صورت اختلال در دسترسی به محتوای آموزش آنلاین و آفلاین از غیر فعال بودن آنتی ویروس اطمینان حاصل نمایید.