جهت ارتباط با واحد پشتیبانی شماره خود را وارد نمایید.پس از ارسال شماره تماس خود ، درخواست شما ثبت شده و در اولین فرصت پشتیبان های سامانه در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل با شما تماس برقرار می نمایند.