بازیابی رمز عبور ، از طریق "کد ملی" یا "پست الکترونیکی" امکان پذیر می باشد.
- پس از وارد کردن "نام کاربری (کد ملی )" ، پیامک حاوی لینک اینترنتی "بازیابی رمزعبور " به " شماره موبایل " ثبت شده در سامانه ارسال میگردد .
- در صورتی که پست الکترونیکی وارد شده در سامانه ثبت شده باشد، پیامی حاوی لینک اینترنتی "بازیابی رمزعبور" به "پست الکترونیکی" ارسال می گردد .
 در صورتی که گوشی هوشمند (Smart Phone) ندارید، لینک ارسال شده جهت بازبابی رمز عبور را با استفاده مرورگر رایانه مشاهده نمایید.

بازیابی رمز عبور با کد ملی
بازیابی رمز عبور با پست الکترونیکی